Početna

Prijemni ispit za upis u prvi razred osnovne muzičke škole

 
Prijemni ispit za upis u prvi razred osnovne muzičke škole će se obaviti u četvrtak 30. maja,  petak 31. maja i subotu  01. juna 2013. godine u prostorijama Osnovne  muzičke  škole  Zvornik  ul.  Sv. Save  71/a od 10 do 13 sati.
 
Prijemni  ispit obaviće se za :
 
1. šestogodišnje  muzičko  obrazovanje  ( za instrumente:  klavir, violina, gitara, harmonika, flauta i klarinet) za  koje  je  propisan  uzrast do DEVET godina.
2. dvogodišnje  muzičko  obrazovanje  ( solo pjevanje) za koje je propisan za uzrast  od ČETRNAEST  do PETNAEST godina.
 
U osnovnu muzičku školu može da se upiše i dijete starije od navedenog uzrasta ukoliko na prijemnom ispitu pokaže izuzetne muzičke sposobnosti.
 
Rezultati polaganja prijemnog ispita škola će objaviti u ponedeljak 03.06. 2013. na sajtu i na oglasnoj tabli škole.
 
Upis učenika koji su položili prijemni ispit obaviće se u utorak  04. i u srijedu  05. juna  u vremenu  od 10 do 15 sati.
 
Za upis učenika podnosi se sledeća dokumentacija:
 
1. izvod iz matične knjige rođenih
2. popunjava se prijava za upis u prvi razred osnovne muzičke škole
(prijava se pruzima  u Školi)
3. đačka knjižica za učenike osnovne muzičke škole ( može se kupiti u knjižari u zgradi Osnovne škole Sveti Sava , Zvornik)
 
Na osnovu člana 153.  tačka 3.  Službenog  glasnika Republike Srpske broj 74. sredstva za osnovno muzičko obrazovanje  i vaspitanje obezbeđuje  Vlada i roditelji.
 
KONTAKT

Telefon/direktor: 056/232-090

Telefon/sekretar: 056/232-092

e-mail: os199@teol.net

Više informacija

FACEBOOK
Facebook Image
ONLAJN METRONOM

metronom

ONLAJN ŠTIMER

stimer